Psicologia i coaching amb PNL

Psicologia i coaching amb PNL

Psicologia i coaching amb PNL               Al Consultori FONIATRIA BONET

MMA

MIRAR / MOURE’S / AMPLIAR

 

MIRAR vol dir observar

Predisposa a PENSAR, a MESURAR

També vol dir ACCEPTAR

I la possibilitat de MOURE’S, permet modificar

És reconèixer un MESTRATGE de vida

I és retrobar els MENTORS que ens han inspirat

En definitiva és AMPLIAR!

 

Montserrat Mañé i Artís

Psicòloga / PNL coach

Hores convingudes

Carrer Vallmajor, 10, 08021 Barcelona

Tel. 932 021 402/686 831 420

info@foniatriabonet.cat /  mont.mane.artis@gmail.com

 

Què pot oferir aquest servei?

Ajuda a clarificar algun malestar de la persona en el seu “ser i estar” de cada dia.

Aportar un suport a les persones que volen millorar algun aspecte de la seva vida personal o professional.

Per exemple: quan ens sentim insatisfets amb nosaltres mateixos i ens costa avançar – Quan apareixen problemes amb persones del nostre entorn i desitgem resoldre’ls – Quan determinats fet, circumstàncies i/o situacions (treball, fills, parella,…) ens angoixen i ens bloquegen – Quan l’estrès, la pressió social, la competència ens generen malestar o rebuig, i volem canviar el nostre estil de vida – Quan ens veiem atrapats per la por, la inseguretat i la baixa autoestima – Quan ens costa adaptar-nos als canvis personals i/o laborals – Quan volem superar vivències negatives – Quan volem modificar algun hàbit o algun tret de la nostra personalitat – Quan hem perdut energia vital i la volem recuperar – Quan els ànims els tenim sota terra o hi ha alguna cosa que ens paralitza – Quan ens falten il·lusions i projectes.

Crear un espai on la persona pot expressar vivències i sensacions a les quals se sent atrapada i que vol canviar. Ampliar la visió per obtenir diferents punts de vista i així poder canviar de perspectiva. El fet de mirar des de la distància facilita neutralitat, permet veure la totalitat i diferenciar el què és essencial del que no ho és.

Donar elements de conèixer millor el sistema de cada persona, pot fer aflorar informació que ofereixi punts de llum per entendre amb més profunditat les pròpies relacions i els propis comportaments.

Acompanyar la persona (amb escolta activa i amb preguntes adequades) a trobar la manera de posicionar-se davant d’un problema d’una manera diferent, a prendre consciencia dels seus estats interns i a donar valor als recursos que ja té.

Seran sessions on s’utilitzaran tècniques de coaching i PNL (programació neurolingüística) per aconseguir una mirada diferent envers el problema concret de cadascú.

 

Quins beneficis se’n poden obtenir?

Ampliar la nostra mirada – Augmentar els nostres recursos personals – Desenvolupar tècniques per al canvi personal – Enfortir la confiança i l’autoestima – Reforçar la nostra capacitat de prendre decisions – Passar a l’acció i guanyar seguretat – Identificar emocions i sentiments que són el resultat de la nostra història personal – Localitzar possibles dependències emocionals – Aprendre a gestionar els conflictes d’una manera positiva – Prendre consciencia de les nostres actituds i aptituds per millorar els resultats – Definir un objectiu professional i dissenyar un pla d’acció – Utilitzar la creativitat per incrementar la capacitat d’estar alegres i motivats.

Per tenir una mirada diferent envers la teva vida o la teva feina,

T’escoltaré i, amb les teves paraules i el teu interès desitjat,

Crearem un espai perquè sorgeixi el canvi.

 

MMA

La meva trajectòria de vida, la meva formació inicial en Psicologia i el meu interès en incorporar diferents maneres per comprendre millor les persones i els seus estats, em porta a oferir aquest servei, des d’una mirada humanista, sistèmica i vital. (La meva formació: Llicenciatura en Psicologia / Màster en PNL – Practitioner i Trainer’s – / Màster en coaching amb PNL / Intervenció sistèmica amb famílies).

 

Què és el Coaching?

El coaching és una tècnica que utilitza preguntes específiques que ajuden a trobar respostes personals. Aquestes respostes seran la font d’inspiració, de motivació i de guia per aconseguir transformar allò que es vol canviar.

El coaching marca els passos pràctics per avançar cap a un objectiu, ajuda a identificar les veritables necessitats, a descobrir i potenciar els propis recursos i a gestionar la informació important. És un procés dinàmic enfocat a l’acció.

Amb les sessions de coaching s’ajuda a millorar la consciencia que la persona té d’ella mateixa per tal que pugui assolir els seus objectius i millorar el seu dia a dia. Amb l’autoconeixement s’obté una percepció millor d’un mateix i es facilita que es produeixi el canvi.

El PNL coach és el professional que ajuda a fer aquest procés i que utilitza la programació neurolingüística (PNL) com a metodologia d’acompanyament al canvi.

 

Què és la PNL?

La PNL descriu la relació entre la ment (neuro) i el llenguatge (lingüística) i el seu impacte en el cos i la conducta (programació).

La conformen un conjunt de tècniques i pautes que permeten identificar i modelar un comportament d’excel·lència.

Amb la PNL es poden modificar i eliminar conductes que no satisfan, per interioritzar-ne d’altres de noves i més beneficioses.

Quan els propis recursos mentals es porten a la pràctica conscient, poden canviar els estats emocionals i crear contextos més saludables que contribueixen directament a millorar la qualitat de vida.

Foniatria Bonet
jm.martin@qu-24.com
No Comments

Post A Comment