març 2012

  • All
  • General

Els humans en néixer no saben parlar, ni cantar, ni recitar o llegir, sinó que aprenen a parlar i en contacte amb altres persones primer imiten i després modifiquen la seva veu. L'aprenentatge de la veu i de la parla s'aconsegueix si el nen sent els...