publicacions-slidewp

Publicacions

ARTICLES

 

 

 • Febrer 2009: Article publicat de Montserrat Bonet amb la col.laboració de Mery Reina Espitia, Perfecto Herrera, David Montero, Jaume Rosset sobre: Risc auditiu als músics a la Revista Musical Catalana n. 292.

 

 • Gener 2009: Artícle publicat de Núria Bonet sobre: Disfonia infantil a la revista Audiología Práctica

 

 • Març 2008: Publicació d’un article sobre el tema: Acoustic voice analysis in different phonetic contexts after larynx radiotherapy for T1 vocal cord carcinoma al volum 10 de la revista Clinical Trsanslational Oncology, junt amb A. Rovirosa, C. Acaso, R. Abellana, E. Martinez, A. Ortega, M. Velasco, Montserrat Bonet, T. Herrero, M. Arenas i A. Biete.

 

 

BIBLIOGRAFIA BONET VOZ-ALERGIA-docencia-publicacions
 • Abril 2007: Conferencia de Montserrat Bonet a la Societat Catalana d’Al.lergología a la Fundació Academia de Ciències Mediques sobre el tema: Al.lèrgia i veu.

 

 • Març 2007: Publicació sobre La Muda Vocal a la Revista Circular del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya.

 

 

 • Juny 2006: Publicació d’un article de la Dra. Montserrat Bonet sobre el tema: Hipersensibilidad química múltiple en el síndrome del edificio enfermo al número 126 de la revista Medicina Clínica junt amb PA. Arnold, P. Arrizabalaga, Montserrat Bonet i X. Fuente Arnold P, Arrizabalaga P, Bonet, Montserrat, Fuente X: Hipersensibilidad química múltiple en el síndrome del edificio enfermo. Med Cli (bar) 2006;126(20):774-8
BONET patologia nasosinusal - docencia-publicacions
 • 2003: BONET MPatologia nasosinusal, asma y alteraciones de la vozRevista de Rinología 2003;1:21-26

 

 

 

 

 

LLIBRES
voz normal y pat Cap 28-docencia-publicacions
 • BONET MDisfonías. Cap. 17 pàg. 265-274 en Peña-Casanova: Manual de Logopedia. 4a edición. Editorial Elsevier-Masson, Madrid, 2014
 • BONET M. : Actualització del Dictionari d’Otorinolaringologia en català. Barcelona, 2012.
  Centre de terminologia TERMCAT, http://www.termcat.cat/
 • BONET M: Oferta i demanda de la Logopèdia i Foniatria a Catalunya. Tesis Doctoral. 1985. Centre de publicacions. Universitat de Barcelona. Barcelona
 • BONET M: Patología vocal y de la muda en un coro infantil. en: Actas del I Congreso Nacional de la SOMEF. pag:241-244; 1991. Sociedad Médica Española. Salamanca
 • BONET M, Casan P: Voz y respiración. en: Actas del III Congreso Nacional de la SOMEf. Almagro. pag: 141-163; 1995. Servicio de ORL. Complejo Hospitalario. Ciudad Real.
 • BONET M: Patología Funcional de la Fonación. Fonocirugía. Capítol 133 a TRASERRA J, ABELLO P: Otorrinolaringología; 1992. EDITORIAL: DOYMA. Barcelona
 • BONET M: Foniatría. Capítol 143 a TRASERRA J, ABELLO P: Otorrinolaringología. 1992; EDITORIAL: Doyma. Barcelona
 • BONET M: Foniatria. En ABELLO P i QUER M: Manual d’Oto-rino-laringologia.1992. Publicacions de la Universitat Autónoma de Barcelona. Bellaterra
 • BONET M: Disfonías. En Miquel Puyuelo: Casos Clínicos en Logopedia. 1997. Ed Masson, S.A. Barcelona
 • BONET M: Manual de Rehabilitación del sordo adulto. 1993. Ed. Masson. Barcelona
 • BONET M: La voz. Nueva Enciclopedia Música. 1995. Ed. Planeta. Barcelona
 • BONET M: La veu. Cordes vocals. A: Gran Enciclopèdia de la Música. 2001. Fundació Enciclopèdia Catalana. Barcelona
 • BONET M: Eficacia del tratamiento foniátrico en patología vocal. Actas del Congreso de la SOMEF. Málaga. 2000, 51-57
 • BONET M: Logopèdia. Alteraciones del Lenguaje. A tratado de Otorrinolaringología y Curugía de Cabeza y Cuello. Capítol 26. Madrid, 1999
 • BONET M: Prólogo a la edición española de: LE HUCHE F, ALLALI A: La voz, Patología vocal: semiología y disfonías funcionales. Barcelona, 1994 Ed. Masson, S.A.
 • BONET M: Fisiología del cant. Dans, Rumbau, J: Fisiologia i Patologia del cant, 2003 www.joseprumbau.com
 • BONET M: Alteraciones de la palabra y el lenguaje y su rehabilitación. a: J. Marco y col. : Tratado de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello. 2ª Edición., capítol 27, Editorial Médica Panamericana, Madrid, 2006
 • BONET M: Patologia vocal del cantant Revista Musical Catalana 2000;185:32-3
VÍDEOS DOCENTS
 • BONET M, España R: Disfonías Funcionales. Video docente. juliol 1990. Centre de Publicacions de la Universitat de Barcelona
 • BONET M: Laringo-estroboscopia. Video docente. gener 1992.Centre de Publicacions de la Universitat de Barcelona
 • HOYO D, ABELLO P, BONET M: Cáncer de Laringe. Video docent.1986. Programa Curar-se en salud. Televisión Caralunya.TV3. Barcelona
 • BONET, M: Audiòfon, una porta al so. La Dra. Montserrat Bonet entrevista al músic, compositor i pianista Narcís Bonet. Barcelona, 2011
CD

– Disc de Vinil a 33 r.p.m, editat per el Encuentro Nacional de Coros Juveniles en Salamanca, pel Ministerio de Educación y Cultura al 1986, amb 3 cançons cantades a Salamanca pel Cor Ariadna de l’Agrupació Cor Madrigal sota la direcció de Montserrat Bonet.

– Cinta casette editada per EUFÒNIC gravada al 1993 amb el Cor Signum de l’Agrupació Cor Madrigal i el solistes Mn. Lluís Saumell i Lluïsa Figueroa, dirigit per Montserrat Bonet, amb cançons d’esglèsia recollides pel Mossen Josep Soler harmonitzades pel mestre Manuel Oltra, a manera d’exemples sonors per al llibre Cançons per al poble: Pregàries 5.

– Gravació CD conjunt amb l’Agrupació Cor Madrigal (ACM) editat per Hars Harmònica al 1995, en directe del concert de nadal. Montserrat Bonet dirigeix el Cor Signum de l’ACM i el programa comú.

– Gravació CD (novembre 2003) de la cantata gravada al Palau de la Música per Catalunya Música, en ocasió del 50è aniversari del Cor Madrigal, Ho sap tothom i és profecia de Narcís Bonet (per cor, dos pianos, flauta/flautí, percussió i públic); i nadales de l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya. Edita Columna Música. La direcció artística i musical del CD corre a càrrec de Montserrat Bonet.

– Gravació CD (juny-octubre 2005) obra música vocal i coral de Joaquin Nin i Joaquin Nin-Culmell, editat per Columna Música que acaba de sortir a l’abril 2006. Disc en col.laboració amb la soprano Assumpta Mateu, el pianista Pau Casan, l’organista David Malet i el Cor de cámera Dyapason, tot sota la meva direcció musical.

Link FONIATRIA. Medicina y Comunicación SOMEF

“Montserrat Bonet dirigint el Cor del Palau”