Avís Legal

Aquest avís legal regula l’ús del web www.foniatriabonet.cat , propietat de Montserrat Bonet Agustí, amb DNI: 46212042M i Núria Bonet i Agustí amb DNI: 35040533X, ambdues amb domicili a C/ Vallmajor 10 bx. Esq. 08021 Barcelona, telèfon 93 2021402  i email info@foniatriabonet.cat.

Tots els drets de propietat industrial i intelectual del web, així com els elements continguts en ell, són propietat de Foniatria Bonet.

 

Condicions generals d’ús

L’objectiu d’aquest website és el de facilitar informació i serveis d’interès al ususaris.

L’ususari podrá visualitzar, imprimir o copiar els seus continguts sempre que siguin única i exclussivament per al seu ús personal i privat, essent totalment prohibida l’utilització per a finalitats comercials, la seva distribució, així com la modificació o alteració dels seus continguts.

Tots els elements gràfics, logotips i anagrames són subjectes a drets de propietat industrial i intelectual i són propietat exclusiva de Foniatria Bonet, qui es reserva el dret de realizar, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes, podent canviar, suprimir o afegir continguts.

 

Enllaços des d’altres webs

Els ususaris, i en general qualsevol persona física o jurídica que es proposi establir un link entre la seva página web i la web de Foniatri Bonet o qualsevol de llurs seccions, ho podrá fer sense autorització sempre que respecti l’estructura de la part de la web que enllaci.

 

E-mail: info@foniatriabonet.cat