SERVEIS

Oferim serveis d’Otorinolaringologia, logopèdia, pedagogia, foniatria, pedagogia musical i psicologia. Per mitjà de noves tecnologies optimitzem l’aprenentatge per tal d’obtenir un millor rendiment professional, escolar o per a la vida quotidiana.

La nostra manera de treballar

- Repassem la història clínica per obtenir tota la informació que pugui ser rellevant.
- Explorem l’oïda, la veu, la parla, el llenguatge i la deglució mitjançant l’ús de noves tecnologies en el nostre laboratori.
- Diagnostiquem i tractem patologies de la comunicació com sordesa, quequesa, disfonia, problemes articulatoris, dificultats per empassar, al·lèrgia respiratòria…
- Orientem al pacient sobre el tipus de tractament que necessita tant si és mèdic, quirúrgic, pedagògic, musical, rehabilitador o acompanyament psicològic.
- Rehabilitem seguint una metodologia sempre personalitzada i el més adequada al pacient i a la família si s’escau.

serveis

 

Els nostres serveis

FONIATRIA: estudia la patologia de la comunicació en les vessants de trastorns de la veu, parla, llenguatge i audició, tant en els infants com en la gent adulta. Determina quins poden ser els tractaments més adients de cara a una rehabilitació foniàtrica, tant vocals, respiratoris, lingüístics i/o articulatoris.

PEDAGOGIA: estudia les diferents metodologies per a l’aprenentatge de qualsevol matèria d’estudi; com s’han d’adequar a cada edat, quant temps es necessita, quins materials són els millors per a un bon aprenentatge… Orienta sobre quins estudis o treballs poden ser els òptims per donar un millor rendiment escolar i/o professional.

DOCÈNCIA: donem formació continuada per a professionals de l’educació, cantants, actors, comercials, professions lliberals, en cursos organitzats per Institucions públiques o privades com Universitats, Col·legis professionals o per la pròpia Foniatria Bonet.

OTORINOLARINGOLOGIA: ciència mèdica que estudia els òrgans afectats de la gola, nas i orella. Dóna un diagnòstic i planteja diferents tractaments com: mèdics, quirúrgics o rehabilitadors.

LOGOPÈDIA: estudia la comunicació des de la vessant pedagògica. Estudia les disminucions vocals, articulatòries o lingüístiques relacionat amb l’edat del pacient i planteja la millor estratègia rehabilitadora per tal de reeducar o implantar de nou el llenguatge, parla… Tracta els diferents aspectes de la comunicació, tant si és gestual, oral, escrita, vocal… per donar al pacient la millor solució a la seva mancança comunicativa.

PSICOLOGIA: és la ciència del comportament i de l’experiència viscuda de les persones. De com els éssers humans es relacionen, senten, pensen i aprenen per adaptar-se al medi que els envolta. Ajuda a entendre processos adaptatius no aconseguits, a considerar aspectes emocionals que bloquegen i a canalitzar les accions per aconseguir la superació i el benestar. Les tècniques d’acompanyament – coaching i Programació neurolingüística (PNL) entre d’altres- faciliten el poder mirar, moure’s i ampliar les possibilitats d’acció, de relació i de satisfacció.

 

Quan cal demanar visita…