Imatges

 

Exploració, laringoestroboscópia
Exploració, rinofaringolaringoscòpia
Faringitis cantant
Hematoma, pòlip corda vocal dreta

 

Imatge acústica r
Impedanciometria
Laringe femenina en inspiració
Laringitis aguda

 

Leucoplasia
Llengua saburral
Pòlip nasal
Quist mucós corda vocal esquerra

 

Variu cantant corda vocal dreta

 

– AVÍS: Les imatges, sons i fotos dels pacients que apareixen a la web están publicades amb la autorització expressa del propi pacient o dels seus tutors.