Foniatria:

Sempre torna afònic de les excursions
Nota fatiga de veu després de donar classes
No acaba de recuperar la veu després d’un refredat
La veu és cada cop més greu des que fuma
Falta potència a la veu.
Càncer de laringe: i ara com parla?
Què fem amb un nen amb veu “borinot”?

Tos quan empasso aliments, falses rutes.