ENTREVISTA DRA. MONTSERRAT BONET

 

A que et dediques?
La meva tasca com a professional està relacionada amb la medicina, la docència, la logopèdia i la música. Sóc metge dedicada a les malalties de la comunicació, estic especialitzada en Otorinolaringologia i Foniatria, també sóc professora associada al Departament de Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, doctora en medicina i Cirurgia des del 1984

Exerceixo de Logopeda i estic col·legiada al Col·legi de Logopedes de Catalunya (CLC). Alhora em sento músic, sóc directora de cor i actualment professora titular al Departament de Pedagogia a l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) des del 2004. A més des del 2013 faig d’ORL i Foniatra al Centre Hospitalier de Perpignan.

Perquè vas decidir exercir la Foniatria?
La influència de les meves àvies ha sigut decisiva en aquest aspecte, una era la cantant Conxita Badia, liederista excel·lent i l’altra Àvia Mercè Armengol, morí d’una malaltia, la ELA (esclerosi lateral amiotròfica), en que entre altres coses es perd la capacitat de parlar.

Quins tipus de persones atens a la consulta?
A la meva consulta de Foniatria, que comparteixo amb la meva germana Núria, pedagoga i Logopeda, s’atenen persones amb problemes de veu com les mestres, els professors, o els periodistes, persones amb pèrdua auditiva que han disminuït la capacitat de comunicació, persones amb patologia del llenguatge que s’expressen amb dificultat o persones amb dificultats de deglució i parla.

Perquè creus que cal mantenir una estreta col·laboració entre el metge Foniatra i el Logopeda?
El metge Foniatra diagnostica el que li passa al pacient, coordina els professionals afins, suggereix exercicis de rehabilitació vocal i realitza els tractament quirúrgics o farmacològics adients a cada cas. Mentre que el Logopeda realitza directament el tractament rehabilitador. Ambdós cal que estiguin ben coordinats per tal d’aplicar la teràpia més adient en cada cas i a cada moment. Cada dilluns a la nostra consulta, es discuteix la teràpia més convenient per a cada pacient atès i es suggereixen exercicis als Logopedes amb qui ens coordinem, amb un feed-back o retroalimentació positiva entre nosaltres.

Què aporten les noves tecnologies de la informació, les TIC, en el camp de la logopèdia i la pedagogia del cant?
Les tecnologies de la informació i la xarxa d’internet posen a l’abast de molta gent allò que abans només pocs podien accedir. Veure per dins la laringe m’hagués encantat quan estudiava, només hi vaig accedir en fer la meva especialitat a l’Hospital Clínic de Barcelona com a metge resident, cosa que ben pocs aconseguien. Ara a youtube pots veure-hi mils de coses diferents en pocs minuts. El canvi és espectacular.

El laboratori de veu, què és?
En els darrers 20 anys, la tecnologia ha posat a l’abast l’anàlisi acústic a temps real de la veu i la parla, nostra, dels pacients o dels enregistraments i grabacions antigues. Des de fa 10 anys utilitzem per al diagnòstic softwares d’anàlisi acústic de la veu, i des de fa 5 anys ho utilitzem per a la rehabilitació i educació de la veu, donat que els ordinadors actuals disposen de la infrastructura d’àudio suficient.

Què és una estroboscopia de la laringe?
Veure les cordes vocals en moviment alentit resulta molt útil per a comprendre la vibració de les cordes vocals, a més d’observar la forma, color i mobilitat, que ja es podia fer amb una laringoscòpia. A més ara es grava en un PC i les imatges de vídeo es poden visionar i revisar, imprescindible per apreciar l’evolució d’una lesió.

Fa mal fer-se una estroboscopia laríngia?
No, no fa cap mal. Tampoc molesta, sobretot quan el pacient aconsegueix respirar per la boca, com fan els gossets. A més, la videolaringoestroboscòpia facilita la revisió immediata de les imatges.

Quina diferència hi ha entre una estroboscòpia laríngia i una endoscopia o rinofibroendoscòpia?
Tot són diferents maneres de visionar les cordes vocals. L’estroboscòpia usa llum de xenón sincrònica amb les vibracions, i permet veure al ralentí la vibració. La rinofibroendoscòpia usa un tub primet pel nas que permet veure el conjunt del moviment de la laringe.

Segueixes com a professora a la UB?
Des de l’any 1984 en que vaig començar no he deixat de ser professora associada al Departament de Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques de la Universitat de Barcelona, on, a més de donar l’assignatura optativa Foniatria, dono lliçons teòriques i pràctiques d’Otorinolaringologia.