Disòdia, defecte en cantar arpegi

Disòdia, defecte en cantar arpegi