Disòdia, defecte en cantar nota sol

Disòdia, defecte en cantar nota sol