Dislàlia, defecte del fonema r

Dislàlia, defecte del fonema r