CURRÍCULUM NÚRIA BONET

 

TÍTOLS ACADÈMICS:
• Llicenciada en Ciències de l’Educació, (Filosofia i Lletres) en l’especialitat d’Orientació Escolar i Professional. Universitat de Barcelona. UB. Juny 1984. Nota mitja: Excel·lent.
• Màster de Logopèdia: Pertorbacions del llenguatge i de l’audició. UB. 1992.

ALTRES TITULACIONS:
• Professora idònia de música, acreditada per la Generalitat de Catalunya, per donar aquesta matèria a centres privats de primària, secundària i Batxillerat des de l’octubre de 1984.
Títol de Català de la J.A.E.C. (Junta Assessora per als Estudis de Català) 1978. (Nivell C català)
• Professora de música acreditada per l’Escola de Pedagogia Musical. Capacitació per a donar classes de música a tots els cursos de l’EGB. Setembre 1984.

ACTIVITAT PROFESSIONAL:
• Més de 20 anys d’exercici de professió lliure com a Pedagoga i Logopeda. Diagnòstics psicopedagògics, hàbits d’estudi, reeducacions de la veu parlada i cantada (nòduls, pòlips, quists, edemes, veu de bandes,…) dislèxies, dislàlies, retard de llenguatge oral i escrit, comprensió lectora, dislèxia, lateralitat, afàsies, disfèmia, tant per a nens com per adults. Des de 1991 fins a l’actualitat.
• Tutora de pràcticum de Logopèdia per UAB 1999 fins ara, FUB 2003 al 2006 i URL1998-99 i 2009-11
• Creació d’un departament d’Orientació Escolar i Professional (centre públic Els Horts), Orientació escolar i vocacional (4art i 8è d’EGB), diagnòstics psicopedagògics, prevenció educativa, assessorament a mestres, reunions informatives pels pares. 1982-84

ACTIVITAT DOCENT:
• Professora associada per la UB en el departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació (MIDE), a la Facultat de Pedagogia. Càrrega docent: pràcticum d’ educació primària, diagnòstic i intervenció en el trastorn del llenguatge llicenciatura de psicopedagogia, teoria i pràctica de la inclusió educativa grau d’educació primària i supervisió pràcticum en psicopedagogia des del curs 2010 fins l’actualitat.
• Professora de Formació vocal per a mestres d’educació musical. Cursos de post grau d’especialització. Facultat de Formació de professorat. Divisió de Ciències de l’educació UB. 1996-2000
• Professora per a mestres que es preparen les oposicions de la Generalitat de Catalunya en l’especialitat de Pre-escolar. Centre escolar de Jesuites de Casp 1988 al 1991.
• Professora de formació Vocal per a professors de l’escola de la Creu Alta de Sabadell. 1996
• Professora de Foniatria a l’escola Municipal de Música d’Igualada curs 1997-1998
• Professora de música de la Institució Cultural del CIC de 1er a 3er de BUP. Introducció d’un programa de tècniques d’estudi pels alumnes de 1er de BUP. Des de 1987-1991
• Professora de música a l’Escola de l’Infant Jesús de 2on de EGB a 1er de BUP ambdós cursos inclosos. Creació d’una programació musical des de jardí d’infància fins a 8è d’EGB. Experiència d’integració a l’aula d’alumnes amb diferents tipus de handicaps: sordesa, síndrome de Dawn i dificultats d’aprenentatge. Des de 1984-1987
• Creació, direcció i professora al Centre Musical per a nois i noies de 5 a 16 anys dins de l’entitat cultural del Foment Martinenc des de l’any 1980 al 1989.
• Substitució a l’Escola Americana de Barcelona. Professora de música: 7è i 8è d’EGB i 1er de BUP. Febrer a maig 1981

RECERCA:
• Investigació sobre “Patologia de la voz cantada en la edad infantil” amb la col·laboració de la Dra. Montserrat BONET, ORL i Foniatra. 1993-94.
• Investigació sobre “La presa de decisions vocacionals en els adolescents“, Mª Lluïsa Rodríguez i Mª Ángeles Marín – professores de la UB 1984-86.
• Investigació sobre el “Rendiment espaial en la predicció del rendiment del dibuix tècnic“ realitzada el curs escolar, sota la supervisió del professor S. Rodríguez del Departament Experimental, terapèutica i orientació escolar de la Universitat de Barcelona. 1983-84
• Investigació sobre “La composició escrita en nens al final del primer cicle de E.G.B“, dirigida per la catedràtica del Departament d’Experimental, terapèutica i orientació escolar, M. Bartolomé. 1982-83
• Col·laboració en la investigació portada a terme pel Departament d’Orientació escolar i vocacional, terapèutica i experimental de la Universitat de Barcelona, Facultat de Ciències de l’Educació: ”L’elaboració d’una bateria de proves d’avaluació dels aprenentatges de la llengua catalana i castellana adquirits pels alumnes que acaben el primer cicle de l’E.G.B.“ durant els cursos escolars 1981-83.

PREMIS:
• 2on premi concedit pel Gabinet d’Orientació Psicològic EOS en el seu certament per a orientadors l’any 1984. Treball d’investigació sobre “El raonament espaial en la predicció del rendiment en el dibuix tècnic” concedit a Madrid el mes de juny de 1984