Audició:

Sordeja. Sempre diu: Què?
No entén quan li parlen per telèfon.
Posa el volum de la TV o de la ràdio molt fort.
En una reunió quan tots parlen no entén res.
No sent el timbre del telèfon o de la porta.
Escolta pitus o sorolls.