Pedagogia:

Treu resultats justos
Es passa moltes hores davant els llibres
No té interès per l’estudi
És un desordenat
Estudia a última hora i els resultats són justos.
No sap treure els conceptes més importants
Llegeix i no sap explicar el que ha llegit.
Sap la mecànica dels exercicis però no ho aplica als problemes
Sap fer els deures però no sap com posar-se a estudiar.
Li costa concentrar-se. No para atenció
Li costa memoritzar la lliçó