Logopèdia:

a- Llenguatge:
– Quan explica no entenem el seu discurs.
– Després d’una embòlia o vessament cerebral no parla/ no llegeix/ no escriu.
– Si té una malaltia neurològica degenerativa val la pena fer rehabilitació?
– A l’escola diuen que fa moltes faltes.
– Explica les coses desordenadament.
– No estructura correctament les frases
– Com sabrem si el nostre fill és o no esquerrà/dretà?
– Llegeix malament.
– Confon la dreta i l’esquerra
– Té molt mala grafia i no l’entenem
– No és capaç d’explicar el que ha fet. Sempre li hem de treure a base de preguntes.
– Parla idiomes diferents però no usa bé les estructures, ho confon i ho barreja
– Des de fa temps quequeja.

b- Parla:
– Repeteix sovint l’inici de les paraules, com si quequegés. Què fem?
– No pronuncia bé la s, r, ll…
– Confon sons quan ha d’escriure un mot.
– Parla lent/ràpid i no se l’entén.
– Tots els nens del curs ja parlen bé i ell encara no.
– Parla amb un ritme irregular
– Només l’entén la mare.
– A quina edat un nen comença a parlar correctament?
– Parla tan ràpid que no l’entén ningú.
– Una persona gran que no diu bé un so pot reeducar-se?
– Quan llegeix ho fa sil·labejant. Què fer perquè millori?

c- Veu:
– Sempre torna de colònies afònic i recupera la veu després d’un parell de dies.
– Quan llegeix respira irregularment, com si s’ofegués
– Torna a casa cansat de veu, sense ganes de parlar més.
– Parla molt i la veu ja no té potència.
– Timbre de veu apagat, sense matisos
– Entonació monòtona
– Què fer si sempre crida enlloc de parlar?